Bendrai finansuoja Europos sajunga 960 1

UAB „Betono mozaika“ įgyvendina projektą „Investicijos į AEI gamybą pramonės įmonėje UAB „Betono mozaika““ Nr. 02-011-K-0190, finansuojamą pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos sritį „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 Bendra projekto veiklų tinkamų finansuoti išlaidų suma – 580.024,00 Eur, skirtas finansavimas – 199.995,36 Eur.

Projekto veiklų vykdymo pradžia: 2023-03-09, projekto veiklų vykdymo pabaiga: 2025-07-31.

Projekto tikslas – didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime bei įdiegti 249,99 bei 400 kW galios saulės elektrines.

Saulės elektrinės įmonei sugeneruos dalį sunaudojamos elektros energijos vidiniams poreikiams gamyboje, kas leis sutaupyti įmonės lėšų, sumažės sąnaudos ir kartu produkcijos savikaina. Saulės elektrinės leis sumažinti iš išorinės energetinės sistemos įsigyjamos elektros energijos kiekį, prisidės prie įmonės pažangesnių žalios krypties tikslų įgyvendinimo, padės sumažinti energijos sąnaudų ir kainų svyravimo riziką. Projekto įgyvendinimas kartu prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, prie oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problemų sprendimo, mažins priklausomybę nuo energijos importo bei didins atsinaujinančių energijos išteklių santykį bendrame energijos vartojimo balanse. Elektrinių įsigijimas, diegimas ir eksploatacija tiesiogiai prisidės prie darnaus vystymosi ir inovatyvumo horizontaliojo principo: bus didinamas AEI vartojimas pramonės įmonėje, remiantis energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaita, atlikta UAB „Betono mozaika“ įmonei, bus investuojama į AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimus, kaip energijos taupymo priemonę gamybos veiklai efektyvinti. Taip pat saulės elektrinės diegimas prisidės prie klimato kaitos švelninimo tikslo – mažins CO2, nes dalį kiekio, kurį pirkdavo iš elektros tinklų, pakeis alternatyvia energija.