NAUDOJIMOSI UAB „BETONO MOZAIKA“ TINKLALAPIO Uždara dalimi, skirta tik prisiregistravusiems vartotojams, TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

Šios naudojimosi taisyklės (toliau vadinama „Taisyklės") taikomos UAB „Betono mozaika“, kurios buveinės adresas Liepų g. 85, Klaipėda, Lietuva, juridinio asmens kodas 1415248219 (toliau vadinama „Betono mozaika"), interneto tinklalapio www.betonomozaika.lt uždarai daliai, skirtai tik prisiregistravusiems vartotojams (toliau vadinama „Betono mozaika tinklalapis“).

Prisijungdami prie Betono mozaika tinklalapio ir/ ar naudodamiesi žodine ir/ ar vaizdine informacija, esančia šiame tinklalapyje arba teikiama per jį, Jūs įsipareigojate laikytis Taisyklių.

Jeigu nesutinkate su Taisyklėmis, registruotis Betono mozaika tinklalapyje ir juo naudotis negalite.

2. Betono mozaika tinklalapyje teikiama informacija ir jos šaltiniai

Betono mozaikos tinklalapio tikslas - detalesnės žodinės ir vaizdinės informacijos bei medžiagos apie Betono mozaika produkciją, kuri gali būti įdomi architektams bei projektuotojams, pateikimas.

Šiame tinklalapyje esanti informacija ir medžiaga yra parengta remiantis šaltiniais, kuriuos Betono mozaika laiko patikimais.

Informacija ir medžiaga, esanti Betono mozaika tinklalapyje, taip pat šios Taisyklės Betono mozaika gali būti bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pakeistos, papildytos arba atitinkami duomenys pašalinti iš Betono mozaika tinklalapio.

3. Atsakomybės apribojimas

Betono mozaika neteikia jokių garantijų ar patvirtinimų, jog informacija ir medžiaga, pateikiama šiame arba per šį Betono mozaika tinklalapį, yra tiksli, išsami ir atnaujinta. Betono mozaika tinklapyje esanti informacija negali būti laikoma konsultacija.

Betono mozaika neprisiima jokios atsakomybės už Betono mozaika tinklalapyje skelbiamą informaciją ir medžiagą. Betono mozaika neteikia patvirtinimų ir garantijų, kad šis tinklalapis funkcionuoja be klaidų ar pertrūkių ir neatsako už atitinkamas klaidas/ pertrūkius.

Betono mozaika neatsako už jokias išlaidas ar žalą, jei tokius registruotas vartotojas patirtų dėl prisijungimo prie šio Betono mozaika tinklalapio ar naudojimosi jame skelbiama informacija ir medžiaga.

Betono mozaikos tinklapyje yra teikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, priklausančius tretiesiems asmenims. Betono mozaika neprisiima atsakomybės už tų tinklalapių turinį ir jų privatumo praktikas.

4. Autorių teisės ir prekių ženklai

Betono mozaika ir, jei aiškiai pabrėžta, Betono mozaikos tinklalapyje įvardinti tretieji asmenys išsaugo nuosavybę, autorių teises © ir visas kitas materialias bei nematerialias teises į Betono mozaika tinklalapį ir jame pateikiamą žodinę ir vaizdinę informaciją bei medžiagą, tame tarpe prekių ženklus ir logotipus. Šios teises yra saugomos visose šalyse.

Registruotas vartotojas be išankstinio raštiško Betono mozaika sutikimo neturi teisės jokia forma ir jokiomis priemonėmis atlikti veiksmų, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi teisę atlikti tik savininkas ir/ ar autoriaus turtinių teisių turėtojas, su Betono mozaika tinklalapiu ar jo dalimi (įskaitant jame pateikiamą žodinę ir vaizdinę informaciją bei medžiagą, tame tarpe prekių ženklus ir logotipus): juos kopijuoti, atgaminti, atspausdinti, savo nuožiūra adaptuoti ar kitaip perdirbti, ar redaguoti, ar keisti, įvairiomis formomis ir būdais platinti, įskaitant padaryti viešai prieinamus kompiuterių tinklais, rodyti, skelbti, kurti jų pagrindu išvestinius produktus ar kitaip naudoti komerciniais tikslais. Minėtas draudimas netaikomas Betono mozaika tinklalapyje skelbiamos informacijos ar medžiagos dalies (išskyrus prekių ženklų ir logotipų) išsaugojimui registruoto vartotojo kompiuteryje, taip pat atgaminimui spausdinimo būdu.

Betono mozaika tinklalapio turinys gali būti cituojamas laikantis galiojančių teisės aktų nuostatų, tame tarpe įvardijant Betono mozaiką kaip informacijos šaltinį.

5. Registracija tinklapyje

Betono mozaikos tinklalapis prieinamas tik architektams bei projektuotojams, jiems savanoriškai užsiregistravus šio tinklapio vartotoju, įskaitant registracijos metu identifikavus save bei pateikus savo kontaktinę informaciją.

Registruodamasis asmuo patvirtina Betono mozaikos tinklalapyje įrašomų duomenų apie save tikrumą.

Prisijungimo prie Betono mozaikos tinklalapio duomenimis, tame tarpe slaptažodžiu, gali naudotis tik pats registruotas vartotojas, t.y. šiuos duomenis jam draudžiama platinti ar perduoti tretiesiems asmenims.

Registracijos metu asmens pateikiama asmeninė informacija, tokia kaip vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, yra renkama, išsaugoma ir Betono mozaikos naudojama su tikslu identifikuoti prie Betono mozaikos tinklalapio prisijungiantį vartotoją.

Betono mozaika neparduoda ir kitais būdais neperduoda Betono mozaika tinklalapio vartotojų duomenų trečiosioms šalims bei tvarko juos taip, kaip numatyta.

Norėdami panaikinti savo registraciją Betono mozaika tinklapyje, atsiųskite laišką iš registracijos metu nurodytos el. pašto dėžutės Betono mozaika el. pašto adresu info@betonomozaika.lt su prierašu „ištrinti registracijos duomenis“. Be to, asmens registracija Betono mozaika tinklalapyje gali būti be išankstinio informavimo panaikinta Betono mozaika iniciatyva, kai esama įtarimų ar paaiškėja, kad registruotas vartotojas nesilaiko šių Taisyklių (tame tarpe platina savo prisijungimo duomenis, daro žalą Betono mozaikos tinklalapiui ar kitaip jo turinį netinkamai naudoja).

6. Slapukai

Betono mozaikos tinklalapyje yra naudojami slapukai. Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį Jūsų aplankytas tinklalapis išsaugo Jūsų kompiuterio kietajame diske. Tekstinis failas talpina savyje informaciją ir, greta kitų dalykų, yra naudojamas lankytojo naudojimosi atitinkamu tinklalapiu palaikymui.

Slapukai Betono mozaikos iniciatyva nepaleidžia jokių programų ir nenaudojami virusams platinti.

Jei Jūs nesutinkate priimti slapukų, galite pakeisti Jūsų kompiuterio naršyklės (Internet Explorer, Netscape ir kt.) apsaugos nustatymus.

7. Taikoma teisė ir jurisdikcija

Betono mozaika tinklalapiui ir Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, kylantys iš ar susiję su Betono mozaika tinklalapiu ar šiomis Taisyklėmis, priklauso išskirtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai (teritorinis teismingumas nustatomas pagal Betono mozaikos buveinės vietą).

8. El. pašto adresas

Jeigu turite klausimų, pastabų ar pasiūlymų dėl Betono mozaikos tinklapyje esančios informacijos ar medžiagos, ar pačio tinklalapio funkcionalumo, rašykite info@betonomozaika.lt.

titulinis

Užklausimo forma

*
*
*
*
*
*
GT 12-8 B GT 12-8 B

200x165x80 mm

GT 2-6 N1 GT 2-6 N1

200x100x60 mm

GT 2-6 N2 GT 2-6 N2

200x100x60 mm

LE 1-8 LE 1-8

300x200x80 mm

LE 2-10 LE 2-10

300x200x100

LE 3-24 LE 3-24

400x500x240 mm